<Delback>    カーソルの直前の文字を削除(delete)
C-d         カーソルのある文字を削除(delete)

M-<Delback>  カーソルの直前の単語を消去(kill)
M-d         カーソル位置の後ろにある単語を消去(kill)

C-k         カーソル位置から行末までを消去(kill)
M-k         カーソル位置から文末までを消去(kill)

コメントは受け付けていません。